gundem / cemiyyet

“SOCAR Construction” şirkəti Mozır neft emalı zavodunun hidrokrekinq qurğusunun montajını uğurla başa çatdırmışdır

“SOCAR Construction” şirkəti Mozır neft emalı zavodunun hidrokrekinq qurğusunun montajını uğurla başa çatdırmışdır

“Mozır NEZ” ASC Belarus Respublikasının ikinci ən iri neft emal zavodu olaraq, son illərdə regionda icra olunmuş ən böyük miqyaslı tikinti layihəsi hesab olunur.

Sözün əsl mənasında meqalayihə

Zavodun əsas obyektlərindən biri olan, ağır neft qalıqlarının hidrokrekinqi Kompleksində montaj işlərinə 2019-cu ilin avqust ayında start verilmişdir.

Xüsusi çətinliyi ilə seçilən montaj işlərinin icrası üzrə nəzəriyyəçi və praktiklərin böyük əksəriyyəti hidrokrekinq Kompleksini əsaslı olaraq əsl Meqalayihə kimi qiymətləndirirlər. MDB ərazisində analoqu olmayan bu meqaqurğuda dünyada cəmi 8-i mövcuddur.

Bu layihənin məsuliyyət dərəcəsini, habelə Belarus Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən təyin olunmuş çox qısa vaxt məhdudiyyətini nəzərə alaraq, layihə işlərinin icrası üçün yalnız qüsursuz biznes-reputasiyasına malik ən yaxşı xidmət təchizatçıları seçilmişdi. Kompleksin inşasında iştirak üçün seçilmiş şirkətlərin sırasında “SOCAR Construction” şirkəti də olub. “SOCAR Construction” şirkəti

texnoloji boru kəmərlərinin bütün montaj işlərini, o cümlədən boru kəməri armaturunun montajını, iriləşdirici yığma işlərini və termik emalı, qaynaqlanmış birləşmələrin müdaxiləsiz yoxlanılmasını, lak-boya örtüyünün vurulmasını, hidravlik və pnevmatik sınaq işlərini həyata keçirmişdir.

Görülmüş işlər

Layihə həyata keçirildiyi müddətdə müxtəlif materiallardan 13 km-dən çox texnoloji boru kəməri xətti (o cümlədən avadanlıqlar) montaj olunmuşdur. Qaynaqlanmış birləşmə yerlərinin sayı 46 mini ötmüşdür (WDI-70000).

5000-dən çox klapan və bağlayıcı-tənzimləyici armaturun quraşdırılması və montajı yerinə yetirilmişdir.

3,8-54,4 metr səviyyələrində montaj olunmuş təkcə iri-ölçülü (9 tona qədər çəkisi olan) avadanlıqların sayı 60 ədəddən çoxdur.

Komandanın birliyi və yüksək peşəkarlıq səviyyəsi, habelə düzgün qurulmuş idarəetmə sistemi sayəsində “SOCAR Construction” MMC əsas işlərini vaxtında icra edərək Mozır neft emalı zavodunun rəhbərliyindən müsbət rəylər almışdır.

Mozır neft emalı zavodunun yenidənqurma və inkişaf üzrə direktoru, A.A.Qud “SOCAR Construction” şirkətinin işini yüksək qiymətləndirmişdir:

“SOCAR Construction” MMC şirkətinin əməkdaşları xüsusilə təhlükəli obyekt və istehsalat müəssisələrinin sənaye tikintisi sahəsində ən yüksək bacarıq və ixtisas dərəcəsini nümayiş etdirmişdir. Üzərinə götürdüyü müqavilə öhdəliklərinin icrasında “SOCAR Construction” MMC şirkətinin əməkdaşları yüksək peşəkarlıq, təşkilatçılıq bacarığı və məsuliyyətlə fərqlənmişdir. Yuxarıda deyilənlər bu şirkəti sənaye tikinti layihələrinin layihə sənədlərinin tələblərinə uyğun tərzdə və Sifarişçinin təyin etdiyi müddətlər çərçivəsində uğurlu icrasına zəmanət verən, etibarlı tərəfdaş kimi xarakterizə edir”.

Gələcək fəaliyyət imkanları

Hidrokrekinq Kompleksi üçün boru kəmərinin montaj işləri üzrə müqavilə öhdəliklərini uğurla yekunlaşdırmış “SOCAR Construction” şirkəti Mozır NEZ-in istilik izolyasiyası işlərinə dair yeni sifarişini qəbul etmişdir.

Həmçinin, yaxın zamanda "SOCAR Construction” şirkətinin komandası İrkutsk neft şirkəti tərəfindən Markovo yatağının istismarına hazırlıq layihəsinə cəlb olunacaqdır.

“SOCAR Construction” Məhdud Məsuliyyət Cəmiyyəti – Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) budağı olaraq keyfiyyətli sənaye və infrastruktur obyektlərində yanacaq-enerji kompleksinin artan tələbatlarının təmin edilməsi məqsədilə təsis olunmuşdur.

Компания «SOCAR Construction» успешно завершила монтаж установки гидрокрекинга Мозырского нефтеперерабатывающего завода в республике Беларусь

ОАО «Мозырский НПЗ» является вторым из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Республике Беларусь, а также по праву считается самым амбициозным строительным проектом всего региона за последние несколько лет.

Мегапроект с большой буквы

В августе 2019 г. был дан старт монтажным работам на одном из основных объектов завода - Комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.

Большинство теоретиков и практиков по выполнению монтажных работ повышенной сложности справедливо считают Комплекс гидротрекинга

Мегапроектом с большой буквы. Эта мегаустановка не имеет аналогов в СНГ, а во всем мире существует всего 8 подобных Комплексов.

Учитывая всю степень ответственности данного проекта, а также крайне сжатые сроки, обозначенные руководством республики Беларусь, на выполнение работ по проекту были тщательно отобраны только самые лучшие поставщики услуг с абсолютно безупречной бизнес-репутацией. Среди компаний, участвующих в строительстве комплекса, была выбрана компания «SOCAR Construction», задачей которой было выполнение полного комплекса монтажных работ технологических трубопроводов, включая укрупнительную сборку, монтаж, термообработку, монтаж трубопроводной арматуры, неразрушающий контроль сварных соединений, нанесение лакокрасочного покрытия, гидравлические и пневматические испытания.

Выполненные работы

За время реализации проекта смонтировано более 13 км линий технологических трубопроводов (включая оборудование) из различных видов материалов. Количество заваренных стыков составило более 46000 (WDI-70000).

Выполнена установка и монтаж более 5000 единиц клапанов и запорно-регулирующей арматуры.

Смонтировано на отметках от 3,8 до 54,4 м более 60 единиц только крупногабаритного оборудования весом до 9 тонн.

Благодаря высокому уровню профессионализма, сплоченности команды, грамотно выстроенной системе менеджмента основные работы

ООО «SOCAR Construction» выполнены в срок, получив положительную характеристику от руководства Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Вот как прокомментировал работу компании «SOCAR Construction» Директор по реконструкции и развитию Мозырского нефтеперерабатывающего завода А.А.Гуд: «Персонал ООО «SOCAR Construction» показал самую высокую квалификацию и компетентность в сфере промышленного строительства потенциально опасных объектов и производств. Следует отметить высокий профессионализм, организованность, ответственный подход коллектива ООО «SOCAR Construction» при выполнении взятых на себя договорных обязательств.

Все вышеизложенное характеризует организацию как надежного партнера, гарантирующего успешную реализацию проектов промышленного строительства любой сложности в соответствии с требованиями проектной документации в установленные Заказчиком сроки».

Перспективы на будущее.

Успешно выполнив контрактные обязательства по монтажным работам трубопровода для Комплекса гидротрекинга, «SOCAR Construction» получил дополнительный заказ по теплоизоляционным работам от Мозырского НПНЗ.

Также в ближайшее время команда «SOCAR Construction» будет привлечена Иркутской нефтяной компанией для проекта по обустройству месторождения Марково.

Общество с ограниченной ответственностью «SOCAR Construction» — дочернее подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) — было сформировано с целью обеспечить растущие потребности топливно-энергетического комплекса в качественных индустриальных и инфраструктурных объектах.
“SOCAR Construction” şirkəti Mozır neft emalı zavodunun hidrokrekinq qurğusunun montajını uğurla başa çatdırmışdır
“SOCAR Construction” şirkəti Mozır neft emalı zavodunun hidrokrekinq qurğusunun montajını uğurla başa çatdırmışdır
“SOCAR Construction” şirkəti Mozır neft emalı zavodunun hidrokrekinq qurğusunun montajını uğurla başa çatdırmışdır
“SOCAR Construction” şirkəti Mozır neft emalı zavodunun hidrokrekinq qurğusunun montajını uğurla başa çatdırmışdır
“SOCAR Construction” şirkəti Mozır neft emalı zavodunun hidrokrekinq qurğusunun montajını uğurla başa çatdırmışdır
17:06 | 13.01.2021
508